Gwobrau PRide CIPR 2005/6

Canlyniadau Rownd Derfynol Cymru

Defnydd o Ffotograffiaeth, Dylunio a Chyfryngau Newydd

Aur

Cyngor Caerdydd, Llyfr Canmlwyddiant Caerdydd 2005

Terfynydd 
  
Quadrant, Cynyddu Proffil y Senedd Ewropeaidd ac ASEau ar orsafoedd radio lleol y DU  


Ymgyrchoedd Elusennol a Dielw

Aur


Equinox PR Ltd, Dechrau'r Ddadl Ynghylch Treftadaeth yng Nghymru 

Opera Genedlaethol Cymru, WNO yng Nghanolfan Mileniwm Cymru


Ymgyrchoedd PR Integredig

Aur

Golley Slater Public Relations, Operation Dragon's March

Arian

Freshwater Wales, Marchnata Ysgol Babanod Rougemount

Terfynydd 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Gwneud Gwahaniaeth

Merlin Marketing and Public Relations, The Original Restaurant with Rooms

Vibe, Zushi 

Ymgyrchoedd Rheoli Argyfwng / Achos Arbennig   

Ni Chyflwynwyd Cynigion   


Busnes-i-Fusnes

Aur

Golley Slater Public Relations, RICS Cymru 


Ymgyrchoedd Cymunedol

Aur

BT Cymru/Cyngor Caerdydd, Caerdydd - City On The Move

Arian

Gr_p y Post Brenhinol (Cysylltiadau Allanol), Peilot Swyddfa'r Post/ yr Heddlu

Terfynydd 

Morgan Allen Moore, Camddefnyddio Sylweddau - Problem Gymunedol, Ateb Cymunedol  


Cylchlythyrau

Aur

Vibe, Hallmark Matters

Arian

Summersault Communications, Links Dolenni

Working Word Public Relations, Cylchgrawn Masnach Cymru

Terfynydd


Capita Symonds, Insite  Terfynydd 

Capita Symonds, Renewal  Terfynydd 


Ymgyrchoedd Masnachol a Thechnegol   

Ni Chyflwynwyd Cynigion


Cyfathrebu Mewnol   

Aur

Freshwater Wales, Getting Back on Track


Ymgyrchoedd Defnyddwyr

Aur

Vibe, Ymgyrch Hwyl

Arian

Y Wasg a Chyhoeddusrwydd BBC Cymru, Pobol Y Cwm 30


Ymgyrchoedd Mewnol

Aur

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Gwneud Gwahaniaeth 


Rhaglenni Materion Cyhoeddus/Lobio

Dim Enwebiadau   


Ymgyrchoedd Corfforaethol ac Ariannol

Dim Enwebiadau   


Rhaglenni Sector Cyhoeddus   

Aur

Working Word Public Relations, Ymgyrch Llywodraeth Cynulliad Cymru ar Ddiogelwch Seddi Plant mewn Ceir

Arian

Llywodraeth Cynulliad Cymru, Nofio Rhad ac am Ddim i rai dros 60 oed

Terfynydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Gwneud Gwahaniaeth


Rhaglenni Rheoli Cysylltiadau

Dim Enwebiadau   


Ymgyrchoedd Cyllidebau Bach

Aur

Working Word Public Relations, Ymgyrch Llywodraeth Cynulliad Cymru ar Ddiogelwch Seddi Plant mewn Ceir

Arian

Cyngor Caerdydd, Sioe RHS

Working Word Public Relations, Answering Jobs and Business Call by dialling up a new image

Terfynydd

Warwick Emanuel PR, Fferm Wynt Cefn Croes

Cysylltu â'r Cyfryngau

Aur

Freshwater Wales, "Taking coverage up a gear" 
Golley Slater Public Relations, Brains - Yn Gwneud Gwahaniaeth

Positif i Rygbi yng Nghymru

Arian

Vibe, Miss Wales 2004

Working Word Public Relations, Ymgyrch Llywodraeth Cynulliad Cymru ar Ddiogelwch Seddi Plant mewn Ceir

Terfynydd

Y Wasg a Chyhoeddusrwydd BBC Cymru, Pobol Y Cwm 30


Cyfathrebwyr Ifanc   

Enillydd 

Nicola Louise Roberts, Warwick Emanuel PR  

Terfynydd
Emma Gait-Carr, Vibe


Timau Bach/Un Person

Enillydd
 

Petersens Ltd, We Make It Happen

Terfynydd

Grayling Cymru


Tîm PR y Flwyddyn

Enillydd
 

Golley Slater Public Relations

Terfynydd

Vibe


Y Brif Wobr

Enillydd
 

Working Word Public Relations, Ymgyrch Llywodraeth Cynulliad Cymru ar Ddiogelwch Seddi Plant mewn Ceir 


Have you registered with us yet?

Register now to enjoy more articles and free email bulletins

Register
Already registered?
Sign in

Recommended for you

Recommended for you

Explore further